VAŽNO OBAVJEŠTENJE: Uvodi se novo pravilo u sve škole i tiče se kontrolnih zadataka!

Roditelji se nerijetko žale kako su kriterijumi nastavnika koji ocjenjuju djecu nerealni.

Marija Krneta iz Ministarstva prosvjete Srbije kaže za RTS da kriterjume propisuje stručno veće svake škole, ali da se na kraju za ocjenu ipak pita nastavnik. Ističe da ukoliko se desi da na kontrolnom testu više od polovine budu slabe ocjene, nastavnik je dužan da ga poništi.

Gostujući u Beogradskoj hronici RTS-a, Marija Krneta kaže da za kriterijume propisuje Stručno veće svake škole i da oni postoje u pravilnicima.

“Kriterijumi ne treba da se razlikuju od škole do škole,a resorno ministarstvo je propisalo koji nivo znanja treba da postignu učenici u određenom periodu svog obrazovanja”, navodi Krneta.

Sa druge strane, u praksi stvari stoje drugačije. Ističe da je sam nastavnik autonoman u ocjenjivanju. “Zbog toga su među nastavnicima najtraženiji seminari o ocjenjivanju, jer često na istom nivou školovanja mogu se uočiti različiti kriterijumi”, napominje Krneta.

– Da li je za dvojku potrebno 50 ili 60 odsto tačno urađenog testa, zavisi od težine zadataka koje je nastavnik na kontrolonom testu zadao – kaže Krneta.

Navela je da postoje tri nivoa težine koje učenici moraju da postignu – osnovni, srednji i napredni.

Ako je riječ o proveri znanja samo osnovnog nivoa, prag može biti i 80 odsto tačno riješenih zadataka – dodaje Krneta.

Kada je riječ o iznenadnim petnaestominutnim testovima, Krneta kaže da tada nastavnik provjerava da li su učenici usvojili gradivo predavano tokom časa.

– Ocjena sa takvog testa ne treba da bude dio konačne ocjene – poručuje Krneta.

“NAJAVA KONTROLNOG BAR PET DANA RANIJE”
Kako je istakla, prave provjere znanja najavljuju se pet dana ranije, i učenik mora da zna šta će se od njega tražiti.

Krneta ukazuje da ukoliko se desi da na kontrolnom testu više od polovine budu slabe ocjene, nastavnik je dužan da ga poništi. I đaci nezadovoljni ocjenama mogu da traže ponavljanje testa.

Prema njenim riječima, odjeljenske starješine treba da reaguju ako ima mnogo učenika sa slabim ocjenama iz određenog predmeta.

Poručuje da je svrha ocjenjivanja da se učenik motivše na učenje, a ne da se đak blokira i isfrustrira.

(Novi.ba/Alo.rs)

Facebook Comments