Otac se svaki dan borio kako bi školovao svoje kćerke, ali im nikada nije htio priznati šta radi


Roditelji su pravi heroji i bore se za svoju djecu. Često to zanemarujemo ili nismo svjesni čega se sve odriču zarad nas. Tako da to imate na umu kada budete nestrpljivi i li grubi prema njima. Fotograf GMB Akash iz Bangladeša, fotografiše ljude tamo i donosi nam njihove priče.

Ovaj čovjek sa slike je jedan požrtvovani otac koji je bio siromašan, ali se borio za svoje kćerke da im omogući školovanje. Mi često znamo da se žalimo zbog toga što moramo u školu, na posao, a onda shvatimo da mnogi nisu imali tu priliku koju mi imamo.

Ovaj čovjek dugo nije svojim kćerkama govorio šta radi. On je bio čistač, a prije dolaska kući bi se okupao u javnim kupatilima i kako bi prikrio šta radi kako ga se njegove kćerke ne bi stidjele. Ljudi su ga uvijek ponižavali, pa je to dosta uticalo na njega.

Svaki novčić koji je zaradio, ulagao je u njihovo obrazovanje, kupovao im je knjige. Bilo mu je teško kada posljednji dana prije roka za prijavu starije kćerke na koledž nije mogao da nabavi novac za upisninu.

Tada je spoznao koliko zapravo ima prijatelja. Njegove kolege su se odrekle svog novca, taj dan nisu ni jeli kako bi mu pomogli da upiše svoju kćerku.Uspio je, zahvaljujući njima, njegova kćerka se upisala na fakultet.

Obje su uspjele, zaposlile se i sada solidno žive. Pomažu ocu koji više ne mora da radi teške poslove, a starija kćerka često obilazi čistače i daje im da jedu. Kaže da je to kako bi im vratila za onaj dan kada su se odrekli obroka radi nje.

Comments

comments